U gaat trouwen en betrekt samen met uw partner een koopwoning. Wat gebeurt er dan met dat huis als u gaat scheiden? Moet u de waarde verdelen of niet? Dat hangt af van de situatie vóór uw huwelijk.

Als u gaat trouwen, blijft het vermogen dat u persoonlijk voor de trouwdag heeft verkregen van u. Bij een scheiding hoeft u dat vermogen niet te delen met uw partner. Hetzelfde geldt voor uw bezittingen. Vermogen en bezittingen die u als echtpaar tijdens het huwelijk verkrijgt, zijn wel van u beiden samen, behalve schenkingen en erfenissen. Deze regels gelden voor iedereen die na 1 januari 2018 getrouwd is.

Na de scheiding
Als u trouwplannen heeft, is het belangrijk om even bij deze regels stil te staan. Want de gevolgen kunnen groot zijn als het huwelijk strandt. Want hoe moet de woningwaarde dan verdeeld worden? Drie scenario´s:

  1. U had zelf al een koopwoning
    Voor u trouwde had u onafhankelijk van uw partner al een woning gekocht en de hypotheek staat op uw naam. Na het huwelijk gaat u samen in dit huis wonen. In dat geval blijft de woning uw eigendom en bent u ook verantwoordelijk voor de hypotheekschuld. Gaat u scheiden, dan hoeft de woning niet verdeeld te worden.
  2. U had samen al een koopwoning
    Als u voor het huwelijk samen een woning heeft gekocht, dan valt het huis in het gemeenschappelijk vermogen als u gaat trouwen. Het maakt daarbij niet uit hoe de eigendomsverhouding was bij aankoop. U bent samen verantwoordelijk voor de hypotheekschuld en bij een scheiding wordt de woning fiftyfifty verdeeld.
  3. U had vermogen en gebruikt dat om een woning te kopen
    U heeft voor uw huwelijk vermogen opgebouwd en wilt dat geld gebruiken om er na de trouwdag de woning deels mee te financieren. Maar uw partner heeft geen (of minder) spaargeld en legt niets (of minder) in. Omdat het huis tijdens het huwelijk verkregen wordt, valt het in de gemeenschap van goederen. Na een scheiding wordt de woning fiftyfifty verdeeld, ook al heeft u meer bijgedragen.

Naar de notaris
Vindt u de gevolgen van een scheiding onwenselijk voor u of uw partner? Leg dan bij een notaris andere afspraken vast, bijvoorbeeld hoe iemands meerinleg verrekend wordt of hoe de waarde van de woning verdeeld wordt.

Informatie en advies
Gaat u trouwen en wilt u samen een huis kopen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag over hoe de koop financieel uitpakt voor uw vermogen en wat de financiële gevolgen zijn bij een scheiding. Ook adviseren wij u over een passende en toekomstbestendige hypotheek.